Địa chỉ

1.

806/5 Đường Hà Huy Giáp, KP.2 - Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - Việt Nam